Stejnokrojový předpis SH ČMS

Pro zajištění jednotného postupu při používání stejnokrojů vydalo SH ČMS stejnokrojový předpis číslo 1/4 - 2010. Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součásti, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí. Naleznete ho zde>>>

příloha č.1 - Označení členů SH-ČMS (SDH)

příloha č.2 - Označení funkcionářů OSH

příloha č.3 - Označení funkcionářů KSH

příloha č.4 - Označení funkcionářů SH-ČMS

příloha č.5 - Označení funkcionářů SH-ČMS (pokračování)

příloha č.6 - Umístění odznaků a vyznamenání

příloha č.7 - Způsob umístění rozlišovacích znaků na stejnokroji

příloha č.8 - Označení mladých hasičů

příloha č.9 - Rozlišovací znaky, knoflíky, domovenky, nášivky

příloha č.10 - Umístění označení a odznaků na stejnokroji mladých hasičů

příloha č.11 - Rozmístění rozet a rozlišovacích znaků na náramenicích stejnokrojů