-

Sbor dobrovolných hasičů Velatice 

Informace o sboru

  Sbor dobrovolných hasičů ve Velaticích byl založen v roce 1908 na popud tehdejšího starosty Josefa Daňka. V současné době má náš sbor 56 členů z toho 12 dětí. Členové SDH se scházejí jednou ročně na výroční valné hromadě sboru, každou středu se pak scházejí ti nejaktivnější členové v hasičské zbrojnici, za účelem údržby techniky, plánování činnosti sboru, nebo třeba trénování na závody. Jednou měsíčně se naši vyslanci zůčastňují pravidelné schůze Pozořického okrsku, jehož jsme součástí. Sbor dobrovolných hasičů sídlí ve zbrojnici, která je součástí budovy obecního úřadu. Postavena byla v roce 1993 jako náhrada za starou zbrojnici za kapličkou a byla slavnostně otevřena v roce 1994.

Sbor mimo jiné pomáhá zajišťovat kulturní vyžití v obci. Jednou ročně organizuje hasičský ples, tradiční ostatky, dětský den, hody, soutěž TFA. V minulosti jsme několikrát uspořádali hasičskou zabíjačku, Kateřinskou zábavu či letní noci. Dvakrát ročně organizujeme sběr železného šrotu.

 

Současný výbor SDH Velatice 2020-2025

 

Jméno a příjmení

 

Funkce

 

Označení

 

 Košina Petr

 

Starosta

 

Urbánek Květoslav

 

Náměstek starosty a velitel

 

Putna Lukáš

 

Zástupce velitele

 

Pejřil Pavel

 Hospodář

 

Košinová Jaroslava

 

Jednatelka

 

 

Novotná Lenka

Referentka žen

 

Pejřilová Markéta

 

 

Kronikářka

 

Pejřil Michal

 

Referent MTZ

Strojník

Sedlák Martin

Vedoucí mládeže

Hlučka Pavel

 

Člen výboru

 

Poláček Jiří

 

Člen výboru

 

Kunc Michal

Člen výboru
 

Kontrolní a revizní rada

 

Novotný Petr st.

Předseda KRR

 

Kellner Miroslav

 

Člen KRR 

 

Novotný Vladimír st.

 

Člen KRR

 

 

SDH Velatice při oslavách 110.let v roce 2018