-

IZS a JPO

Integrovaný záchraný systém a jednotky požární ochrany, informace, legislativní předpisy, co je to IZS, jak funguje, krizové řízení atd.......


Dokumenty

Organizační a jednací řád SH ČMS, bojový a cvičební řád jednotek PO, vyhlášky, statut vyznamenání, stanovy SH-ČMS, návod k obsluze PS12, mapa hydrantů......


O požáru

Průběh a vlastnosti požáru, základní principy hašení a vůbec vše o tomto živlu....


Všeobecné informace

Informace o SDH a hasičích všeobecně.......