Jako družstvo SDH Velatice ženy fungujeme od roku 2009, ve kterém jsme začaly trénovat a hned jsme se dočkaly prvního úspěchu a to v podobě druhého místa v kategorii žen na soutěži ve Tvarožné. Tím jsme se zařadily po bok našeho družstva, resp. družstev mužů, kteří na této netradiční soutěži tradičně dosahují výborných výsledků už dvě desítky let.

            Už čtvrtým rokem trénujeme a účastníme se soutěží, a to jak v požárním sportu, tak i těch netradičních, v našem okrsku i mimo něj. Ačkoliv není v soutěžích ženských družstev tak velká konkurence jako u mužů, každé dobré umístění a další pohár na naši výstavku považujeme za úspěch. Několikrát jsme se zúčastnily i soutěží, ve kterých nebyla vyhlášena ženská kategorie, a přesto jsme dokázaly uspět i mezi samými muži, v takovém případě náš úspěch potěší dvojnásob.

            Mezi ty největší úspěchy celkově za čtyři roky našeho působení patří 2. místo z Tvarožné, 3. místo z Mokré, 1. místo ze soutěže ve Velaticích a 1. místo z Mikulášské zimní soutěže v Sivicích z roku 2009. V roce 2010 jsme zaznamenaly úspěchy v podobě 1. místa na I. kole SSPD v Sivicích a 3. místa na II. kole SSPD v Přísnoticích, 1. místo ve Tvarožné a 3. místa na Soutěži O pohár Starosty SDH Velatice a Netradiční soutěži k 130. výročí založení SDH Podolí, ve dvou posledně jmenovaných byla mužská a ženská kategorie sloučena do jedné. V loňském roce jsme se umístily na 2. místě I. kola SSPD v Sivicích, 3. místě na soutěži ve Tvarožné a na 1. místě ve Velaticích. Letos ještě neskončila sezóna a už jsme stačily nasbírat 2. místa na I. i II. kole SSPD v Blažovicích a Přísnoticích a 1. místo na soutěži ve Tvarožné. Samozřejmě, že se snažíme dále, abychom co nejvíc rozšířily svoji sbírku o co největší počet bronzových, stříbrných, ale hlavně zlatých míst.

            V průběhu čtyřletého období od vzniku družstva se naše sestava lehce pozměnila, jsme rády zejména za nové a mladší posily, protože vidíme, že i mladší dámy mají zájem o trénování, soutěžení a setkávání se v hasičce a naše práce v družstvu tím dostává smysl. Ale nejen hasičské soutěže a chystání se na ně patří k naší „pracovní“ náplni. Podílely jsme se společně s muži na přípravě Dne dětí, který proběhl letos na hřišti, pomáháme organizovat a zajišťovat občerstvení na plesy a zvelebovat a udržovat pořádek v požární zbrojnici, aby se v ní „naši“ pánové mohli hýbat.

            Vedení a trénování nás, velatických hasiček, se ujal Michal Pejřil, zvaný Myšák, jehož dobře míněné rady ne vždy padají na úrodnou půdu, ale on s námi stejně neztrácí trpělivost a povzbuzuje nás k dalším a ještě lepším výkonům, za což mu děkujeme.

MYŠÁKOVY HOLKY NEJSOU ŽÁDNÝ VDOLKY! wink