-

Spojení při zásahu a volací znaky


Při řízení zásahu velitel zásahu a jemu podřízení velitelé JPO organizují spojení.

Při řízení zásahu velitel zásahu a jemu podřízení velitelé JPO organizují spojení. Pokud to technické prostředky umožní, oznámí velitel JPO, která se dostavila na místo zásahu jako první, operačnímu a informačnímu středisku nebo místu odkud byla JPO vyslána, příjezd na místo zásahu a potvrdí nebo upřesní místo zásahu. S obsahem informací odesílaných na OPIS nebo příslušné místo, které JPO vyslalo, vyslovuje souhlas VZ.

Obsahem informací zpravidla bývá

 • Situace na místě zásahu
 • Potřeba sil a prostředků, případně potřeba jiné pomoci a údaje o jejich soustřeďování
 • Případná změna v obsazení funkce VZ
 • Činnost jednotek, ostatních zasahujících složek, služeb a orgánů v místě zásahu
 • Zásadní změna situace na místě zásahu, včetně zranění nebo usmrcení hasičů či jiných osob
 • Čas lokalizace a likvida zásahu

Spojení v požární ochraně má svá pravidla, která je nutno respektovat a dodržovat. Činnosti na úseku spojové služby se provádějí v souladu s Řádem spojové služby v požární ochraně.

Volací znaky

Volací znaky se používají k identifikaci každé radiostanice a jejich použití je dáno charakterem rádiových sítí a druhem radioprovozu. V rádiových sítích PO se používají

 • volací znaky uvedené v povolení k radioprovozu
 • volací znaky otevřené
 • volací znaky oběžníkové ("všem, všem, všem")
 • volací znaky tísňové ("pomoc, pomoc, pomoc")
 • volací znaky stálé

Pro odlišení rdst. jsou písmena polacího znaku doplněna číslicemi. Tyto volací znaky se používají v rádiových sítích PO, kromě rádiových sítí, zřizovaných u zásahu, kde se používají otevřené volací znaky.

Zmíněné volací znaky jsou součástí povolení k radioprovozu a jsou v něm uvedeny

 • Otevřené volací znaky - používají se názvy funkcí u zásahu, např. "strojník", "velitel zásahu", "velitel bojového úseku" apod.
 • Oběžníkový volací znak - má právo použít řídící rdst. ve své rádiové síti pro předání zprávy, která je určena všem, většině nebo předem určeným rdst. své sítě.
 • Tísňový volací znak - tvoří třikrát se opakující slovo "pomoc". Dojde-li k havarijní situaci, ohrožení lidského života nebo jinému obecnému ohrožení a je o tom nezbytně nutné podat zprávu nebo varování i v síti, kde právě probíhá provoz a rdst. vyšle tísňové volání, ukončí všechny rdst. svůj provoz.