-

Principy hašení požárů


Hašení požárů provádíme na základě znalosti principů hašení. Je to činnost zaměřená na přerušení chemicko oxidačních procesů hoření, při využití znalostí fyzikálních, chemických, tepelných a biochemických procesů. K hašení požárů využíváme čtyř zákla

Hašení požárů provádíme na základě znalosti principů hašení. Je to činnost zaměřená na přerušení chemicko oxidačních procesů hoření, při využití znalostí fyzikálních, chemických, tepelných a biochemických procesů. K hašení požárů využíváme čtyř základních principů přerušení hoření. Principy hašení, respektive přerušení hoření, ale nesmíme zaměnit za způsoby hašení, kterých je mnoho, ale vycházejí vždy z principů hašení.

1. Princip ochlazování
Je založen na ochlazování oblasti hoření a povrchu hořlavé látky - voda, težká hasící pěna apod.). Ochlazením nastává snížení rychlosti uvolňování hořlavých plynů a par z hořlavé látky nebo materiálu, čímž se snižuje koncentrace v hořlavé směsi. Pokračuje-li ochlazování i nadále, stane se směs nehořlavou, dochází k přerušení hoření.

2. Princip izolace
Je založen na izolaci oblasti hoření od hořlavé látky - hasící pěny, něhořlavé sypké materiály, některé druhy hasících prášků apod. 

3. Princip zřeďování
Je založen na principu zředění reagujících nebo hořícich látek - inertní plyny, vodní pára, spálené plyny apod.

4. Princip zpomalování chemické reakce
Je založen na zpomalení reakce plamenného hoření - hasící prášky, halony apod.

Při volbě vhodného hasiva musíme respektovat základní potřeby a požadavky účinného hašní i vlivu hasebních látek na životní prostředí. Zvolená hasební látka by měla mít vysokou účinnost, respektive hasební efekt a samozřejmě i přijatelnou cenu. I vodou je proto nutno hasit efektivně a k hašení použít jen nezbytně nutné množství tohoto hasiva.