-

Poplachový plán IZS


Co obsahuje poplachový plán IZS a kde je uložen

Územně příslušný poplachový plán IZS (dále jen „poplachový plán“), kterým je ústřední poplachový plán IZS nebo poplachový plán IZS kraje.

Územně příslušný poplachový plán je uložen na územně příslušném operačním a informačním středisku IZS, kterým je operační a informační středisko HZS kraje a obsahuje:

 

  • spojení na základní a ostatní složky IZS;
  • přehled sil a prostředků ostatních složek IZS;
  • způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek IZS a dalších funkcí a orgánů.

Ústřední poplachový plán IZS je uložen na operačním a informačním středisku IZS, kterým je operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR.