-

Integrovaný záchranný systém


Co to vlastně je Integrovaný záchranný systém, proč vznikl a koho koordinuje?

Co to je IZS? Integrovaný záchranný systém je systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při vzniku mimořádných událostí. 
Koho IZS koordinuje? Integrovaný záchranný systém koordinuje: 

 

 • záchranné a pohotovostní služby a sbory (hasiči, zdravotnická záchranná služba, pohotovostní komunální služby,...),
 • bezpečnostní a ozbrojené sbory (Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR,...),
 • s územními popř. ústředními správními úřady.

Počítá se také s tím, že využije (neboli integruje) ke spolupráci při záchranných a likvidačních pracích i:

 • právnické osoby - zde může jít o:
  • věcné zdroje, které jsou poskytnuty dobrovolně nebo povinně na základě žádosti o věcnou pomoc nebo z hlediska povinnosti toho, kdo způsobil havárii,
  • činnost občanských sdružení se záchranářským nebo humanitárním zaměřením.
 • odborníky z řad fyzických osob.

O co tedy v IZS jde? Jde o to, využít pro záchranné a likvidační práce v potřebný okamžik každého,

 • kdo je provádět záchranné a likvidační práce povinen,
 • kdo pomoci může,
 • kdo pomoci chce.

Integrace spočívá v tom, že jednotlivé zdroje - materiální, lidské, ale i právní, se spojují k provedení záchrany nebo likvidace s cílem jejich co nejúčinnějšího a nejhospodárnějšího využití.

IZS tedy není organizací v podobě instituce, ale jen a především vyjádřením pravidel spolupráce (i když určité orgány, které zajišťují koordinaci má a mít musí).

Proč IZS vznikl?

Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod, atd.). Vždy, když bylo nutné spolupracovat při řešení větší události, vždy byl zájem spolupracovat a využívat to, s kým se spolupracuje, pro dosažení rychlé a účinné záchrany nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů.

Jaké jsou úrovně IZS a které jsou jeho koordinační orgány?

Problémy, které nastolil čas a především velké mimořádné události (jakými byly např. rozsáhlé povodně) se odrazily v potřebu koordinace společného zásahu na úrovni dispečinků nebo operačních středisek, v konečném důsledku je nutno při rozsáhlých mimořádných událostech koordinovat i z úrovně územních správních úřadů.

Z uvedených důvodů se v IZS dělí řízení dle povahy i kompetencí na úroveň: