-

Funkční označení dobrovolných hasičů


Funkční označení členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a členů zásahové jednotky SDH obce

Členové a funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

 


Člen SH-ČMS

Člen SH-ČMS
po 3 letech

Člen SH-ČMS
po 5 letech

Člen SH-ČMS
po 8 letech
velitel družstva (hlídky)

Člen SH-ČMS
po 10 letech
člen rady MH

vedoucí kolektivu

Člen SH-ČMS
člen výboru
revizor

Člen SH-ČMS
náměstek starosty
velitel SDH
předseda RR

starosta SDH

aktivista okrskového
výboru

člen okrskového
výboru
okrskové RR
okrskový revizor

Člen SH-ČMS
náměstek starosty
okrsku, okrskový
velitel a předseda RR

starosta okrsku

inspektor OSH

vedoucí inspektor OSH

člen odborné rady OSH

člen výkonného výboru OSH
nebo OKRR

náměstek starosty OSH
předseda ORR

starosta OSH

pracovník ústředí SH-ČMS
instruktor ÚHŠ
pracovník CHH

vedoucí odboru ústředí SH-ČMS
zástupce ředitele ÚHŠ
zástupce ředitele CHH

ředitel ÚHŠ
ředitel CHH
ředitel zařízení SH-ČMS

člen odborné rady SH-ČMS

člen ÚKRR

člen výkonného výboru SH-ČMS

předseda krajské řídící rady SH-ČMS

ředitel kanceláře SH-ČMS

náměstek starosty SH-ČMS
a předseda ÚKRR

starosta SH-ČMS

Zásahová jednotka SDH obce
hasič JSDH

starší hasič JSDH

strojník JSDH

technik JSDH

velitel družstva JSDH

velitel družstva JSDH
zástupce velitele jednotky JSDH

velitel jednotky JSDH

VysvětlivkyVD - ZVJ velitel družstva, zástupce velitele jednotky
VV výkonný výbor
OKRR okresní kontrolní a revizní rada
ÚKRR ústřední kontrolní a revizní rada
ÚHŠ ústřední hasičská škola
CHH centrum hasičského hnutí
JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů
SDH sbor dobrovolných hasičů
OSH okresní sdružení hasičů
SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska