Požár lesa u Bzence - Fotogalerie zde>>>

Krátce před 16. hodinou ve čtvrtek 24. května 2012 byl na linku tísňového volání ohlášen požár lesního porostu poblíž obce Bzenec na Hodonínsku.

 

Hasiči okamžitě vyjíždějí a začínají hasit. Hašení komplikuje vítr a písčitý terén lesa, který je nezpevněný, což činí problémy vjezdu těžké techniky. Řeší se zásobování vodou a monitoring požáru.

Jen během odpoledne se na místě vystřídalo více než 70 jednotek z Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Padají první odhady rozsahu požáru cca 1×4 km.

Na základě žádosti HZS Jihomoravského kraje bylo vyžádáno vyslání dvou vrtulníků Letecké služby Policie ČR s bambivaky za účelem hašení a jeden letoun ze systému Letecké hasičské služby.

Byl zřízen štáb velitele zásahu a vyhlášen 4. (zvláštní) stupeň požárního poplachu.

Během odpoledne byli při požáru zraněni dva příslušníci HZS ČR, kteří se nadýchali zplodin hoření a byli odvezeni do nemocnice.

Příčinu ani rozsah škod si nikdo netroufá odhadnout.


Pátek 25. května 2012

V průběhu celého dne pokračoval zásah jednotek s cílem lokalizovat a likvidovat požár lesa. Po dopoledních hasebních pracích došlo po obědě k znovu rozhoření a intenzivnímu požáru lesního porostu.

Do prostoru byly znovu povolány jednotky ve zvláštním stupni poplachu a byly vyslány i jednotky s cisternami z kraje Zlínského a Vysočina.

V prostoru zásahu byla také nasazena letecká hasící technika. Byla nasazena 3 letadla Letecké hasičské služby, 2 vrtulníky Policie ČR určené pro hašení a 1 vrtulník Armády ČR vybaven pro hašení. V podvečerních hodinách bylo letecké hašení ukončeno a letecká technika se vrátila na své základny.

Intenzivní rozvoj požáru v odpoledních hodinách si vyžádal další požadavky na vyslání sil a prostředků. Na místo byly postupně vyslány jednotky s cisternami na velkokapacitní hašení z krajů Středočeského a Pardubického.

Na místo byl také vyslán Záchranný útvar HZS ČR Hlučín a Zbiroh s potřebnou technikou, včetně tanku SPOT 55, který má sloužit k případnému vyprošťování zapadlé techniky nebo úpravě terénu.

Po zasedání štábu bylo velitelem zásahu rozhodnuto o povolání velkokapacitních čerpadel pro dopravu vody na místo zásahu. Na místo byla vyslána čerpadla Somati s příslušenstvím a obsluhou z kraje Plzeňského a Moravskoslezského. Z kraje Středočeského byly vyslány hadice k čerpadlům.

Ve 20:30 byl požár konečně lokalizován a dále se již nešířil. Během noci probíhalo dohašování, prohrabávání a hašení hrabanky a hlavně kořenového systému.

V nočních hodinách bylo požádáno o vyslání tří odřadů na hašení z důvodu vystřídání již dlouhou dobu zasahujících hasičů. Odřady byly vyslány z krajů Středočeského, Královehradeckého a Moravskoslezského a vystřídali hasiče v časných ranních hodinách.

Do nočních hodin bylo nasazeno celkem 107 jednotek a cca 400 hasičů.


Sobota 26. května 2012

Během noci dorazily na místo další síly a prostředky z Moravskoslez­ského, Středočeského a Královéhradeckého kraje a byla instalována velkokapacitní čerpadla.

Vzhledem k zesilujícímu větru v průběhu dne hrozilo rozšíření požáru, nicméně vhodně zvolenou taktikou zásahu se tomu podařilo zabránit a k dalšímu rozšíření požáru nedošlo.

Kromě jednotek z Jihomoravského a Zlínského kraje byly nasazeny ucelené požární odřady HZS Středočeského, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje. Dále byly nasazeny síly a prostředky HZS Jihočeského a Pardubického kraje a záchranného útvaru HZS ČR Hlučín z Hlučína a ze Zbirohu.

V průběhu dne byl vyřešen problém tankování pohonných hmot zajištěním mobilních tankovacích kontejnerů v rámci mezikrajské pomoci od HZS Olomouckého kraje a HZS kraje Vysočina.

K zásobování požární techniky hasební vodou bylo využito tří velkokapacitních čerpadel pro dálkovou dopravu vody HFS Hytrans (Somati) HZS Středočeského kraje, HZS Plzeňského kraje a HZS Moravskoslezské­ho kraje.

Bylo zřízeno čerpací stanoviště u řeky Moravy a dvě plnicí stanoviště pro plnění cisternových automobilových stříkaček vodou a jedno plnicí stanoviště pro doplňování závěsných vaků vrtulníků.

Na místo dorazil také operační výjezd z MV – generálního ředitelství HZS ČR ve složení plk. Ing. František zadina, náměstek generálního ředitele pro Integrovaný záchranný systém, plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel odboru IZS operačního řízení a pomocník řídícího důstojníka kpt. Ing. Jan Urbánek.

Na základě bilaterální dohody vyžádal HZS Jihomoravského kraje pomoc Hasičského a záchranného sboru Trnavského kraje. Ze Slovenska se do prostoru zásahu postupně dostavily velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky a další technika (bojové vozidlo pěchoty BVP s 4 m3 nádrží na vodu a terénní vozidla).

Prostor zásahu také navštívil slovenský ministr vnitra JUDr. Robert Kaliňák.

Vrtulníky Letecké služby Policie ČR prováděly v průběhu dne hašení požáru a monitoring místa zásahu. Jejich činnost byla ukončena v 18:00 hodin a pokračovala druhého dne v ranních hodinách.

Ve 20:00 hod. bylo na zdolávání požáru nasazeno 78 jednotek a 380 hasičů. Celkový počet jednotek a hasičů, kteří se vystřídali na likvidaci požáru, byl k této hodině 205 jednotek a 968 hasičů. Spotřebováno bylo 28 tis. litrů nafty.


Neděle 27. května 2012

V průběhu noci ze soboty na neděli se situace na požářišti nijak dramaticky nezměnila. Pokračovalo monitorování celého prostoru a dohašování ohnisek požáru lesního porostu o rozsahu cca 200 ha.

Letecký průzkum v 5,30 ráno potvrdil, že se v porostu již neobjevuje žádné plamenné hoření. Hasiči postupně pokračovali v závěrečném dohašování kořenů a prolévání hrabanky. Na zasedání štábu velitele zásahu bylo rozhodnuto, že již nebude nasazen k hasebním pracím vrtulník.

Dále se podařilo zajistit z dalších krajů 57 zádových ručních stříkaček, které byly použity k dohašování v terénu.

Během dopoledne se také vystřídali hasiči, kteří byli na požářišti celou noc. Průběžně se zajišťovaly další jednotky ke střídání odřadů z jednotlivých kra­jů.

Dohašování probíhalo především pomocí zádových vaků. Hasiči se pohybovali v lesním porostu pěšky tak, aby byla znovu podrobně zkontrolována celá plocha požářiště. Pouze ve třech případech musela být na dohašení lokálního požáru nasazena cisternová automobilní stříkačka. Vrtulník Letecké služby Policie ČR prováděl v průběhu dne monitoring místa zásahu.

Krátce před polednem zavítal na místo zásahu na neformální návštěvu, ministr vnitra Slovenské republiky JUDr. Robert Kaliňák, aby povzbudil nejen hasiče ze Záchranné brigády HaZZ v Malackách, HaZZ Piešťany a Krajského riaditelstva Trnava, Dobrovoľného hasičského združenia Pole, ale také ostatní zasahující hasiče.

Generální ředitel HZS ČR provedl pana ministra všemi pěti úseky, na kterých stále probíhají dohašovací práce a účastnil se také leteckého monitoringu místa zásahu.

V podvečer dorazil na místo i 1. náměstek ministra vnitra Mgr. Jaroslav Hruška spolu s náměstkem policejního prezidenta plk. Mgr. Vladislavem Husákem.

Celkový počet jednote a hasičů, kteří se vystřídali při likvidaci požáru, byl ke 22,00 hodině více než 250 jednotek s více než 1500 hasiči.

Při nočním zásahu bylo na zdolávání požáru nasazeno 130 hasičů se 45 ks požární techniky, kteří s pomocí termokamery hledali a dohašovali skrytá ohniska požáru.


Pondělí 28. května 2012

Od rána probíhá dohašování posledních lokálních ohnisek požáru, hasiči používají termokamery k vyhledávání skrytých ohnisek.

Prostor je monitorován pomocí vrtulníku.

Postupně dochází ke snížení sil a prostředků na místě zásahu. Odřad ze Slovenska se již vrátil na základnu a stejně tak odřad z Kraje Vysočina a Královéhradec­kého kraje.

Na místě zůstávají hasiči z Jihomoravského, Moravskoslezského, Středočeského, Zlínského, Pardubického, Jihočeského a Plzeňského kraje. Dále pak Záchranný útvar HZS ČR s těžkou technikou. Dohromady v tuto chvíli pracuje přibližně 20 jednotek.

Stále pracují velkokapacitní čerpadla, která dopravují vodu z řeky Moravy.

Na místě zůstávají i jednotky dobrovolných hasičů

Hasičům pomohl i sice krátký, ale silný déšť kolem 14 hodiny.


Úterý 29. května 2012

Při likvidaci požáru lesa v noci na dnešek zasahovalo 40 hasičů. Kromě hasičů z Jihomoravského kraje u Bzence zasahují také jejich kolegové z Plzeňského a Zlínského kraje a ze Záchranného útvaru HZS ČR5 v Hlučíně.

Na čtyřech úsecích zásahu hasiči stále vyhledávají a dohašují skrytá ohniska hoření. K vyhledávání těchto ohnisek používají termokamery, k průzkumu a průběžnému monitoringu celého požářiště byl opět nasazen policejní vrtulník Bell 412.

K dohašování žhnoucích zbytků kořenů a pařezů hasiči používají vodní proudy i zádové vaky. K doplňování nádrží cisteren mají v provozu čerpací stanoviště s velkokapacitním čerpadlem Somati a dálkovým vedením vody k místu zásahu. Cisterny doplňují také v místní čistírně odpadních vod.

Síly a prostředky na požářišti se postupně redukují, na čtyřech úsecích vyhořelého lesa ale stále zasahuje několik jednotek hasičů.