-

Barevné provedení zásahových požárních automobilů


Jednotná barevná úprava vozidel, vybavených zvláštním výstražným zvukovým a světelným zařízením, zjednodušuje orientaci ostatních účastníků silničního provozu. Dá se tedy říci, že do určité míry zvyšuje bezpečnost jejich jízdy.

Při hledání vhodné barevné kombinace zásahových požárních automobilů se musí přihlížet i ke kontrastu užitých barev. V posledních letech se tato kombinace ustálila u převažující barvy červené, doplněné bílými zvýrazňujícími prvky. Zásahové požární automobily jsou, s ohledem na dosavadní poznatky a evropsky vžité tradice, provedeny i u nás jednotně v jasně červené barvě. Podrobnosti dalších prvků barevného provedení stanoví vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky.

Zvýrazňující prvky tvoří bílý vodorovný pruh o výšce nejméně 200mm, umístěný po bocích, případně po obvodu karosérie. U zásahového požárního automobilu s největší technicky přípustnou hmotností, převyšující 2 000kg, tvoří zvýrazňující prvky dále bílý přední nárazník a bílé přední blatníky. Pro výrazné zlepšení viditelnosti zásahových požárních automobilů, zejména v noci, se bílé zvýrazňující prvky (vodorovný pruh a bílý přední nárazník) v celé své délce polepují jedním nebo dvěma bílými reflexními pruhy pro obrysové zvýraznění. Naproti tomu na bocích a na zadní straně v červené ploše karosérie se pro obrysové zvýraznění tvaru karosérie používá červený reflexní pruh. Ten musí být umístěný ve vzdálenosti nejvíce 30mm od hrany karosérie.

Zvýrazňující pruhy musí být ukončeny nejméně 200mm od nejbližšího kraje činné plochy světelného zdroje nebo zařízení, aby jejich reflexní schopnost nepotlačovala viditelnost ostatních světelných zdrojů.

Pro potřeby komunikace s leteckými složkami IZS se na střeše zásahového požárního automobilu může uvést nápis, vyjadřující volací znak radiostanice, umístěné v automobilu. Nápis je sestaven z písmen o výšce 280 mm a je umístěn v bílém obdélníku. Velikost bílého obdélníku je o 1/7 výšky písmene větší na každou stranu oproti rozměru nápisu. Pokud by velikost nápisu překračovala rozměr volné plochy na střeše automobilu, nápis s volacím znakem se umístí do dvou řádků s tím, že mezera mezi řádky je 100 mm. V odůvodněných případech je možné snížit výšku písmen na 210 mm. Za odůvodněný případ se považuje například tvarově složitý povrh střechy.

Vzhledem k tomu, že existují případy, kdy nákup nebo provoz požární techniky je sponzorován, vyhláška stanoví i podmínky pro uvedení sponzora na požární technice. U zásahových požárních automobilů se sponzor uvádí na pravé straně karosérie v její zadní části tak, aby horní hrana nápisu byla asi 50mm pod podélným bílým zvýrazňujícím pruhem nebo u osobních automobilů pod úrovní prostoru pro okna. Nápis se uvádí na nálepce o ploše nejvíce 0,08 m2.

Pro jednodušší orientaci, zejména při samotném zásahu, je karosérie účelové nástavby zásahového požárního automobilu ve skříňovém provedení označena symbolem, který charakterizuje jeho hlavní vybavení požárním příslušenstvím. Velikost strany symbolu je stanovena na 250 mm. Symbol se umísťuje vpravo nahoře na přední a zadní straně karosérie. U požární techniky, kde rozsah požárního příslušenství umožňuje více typů nasazení, se na karosérii umístí vždy nejvíce dva symboly vedle sebe ve vzdálenosti 20 mm.

Symbol může být nahrazen textem s výškou písmen nebo číslic 100 mm, z něhož lze dovodit:

  • druh zásahového požárního automobilu,
  • hodnotu hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby nebo údaj o množství zásoby hasiva,
  • hmotnostní třídu,
  • kategorii zásahového požárního automobilu a
  • označení provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství u cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a rychlých zásahových automobilů a podle dostupné výšky u automobilových žebříků a automobilových plošin.

Ostatní zásahové požární automobily se označují textem, který tvoří jeho označení. Text se umísťuje na boku ve střední části bílého zvýrazňujícího pruhu. Výška písmen činí nejméně 100mm a nejvíce polovinu výšky bílého zvýrazňujícího pruhu.

Každý nápis, použitý na zásahovém požárním automobilu, musí být proveden kolmým písmem písmeny velké abecedy. Přitom šíře písmena je stanovena na 4/7 výšky písmena a tloušťka čáry na 1/7 výšky písmena. Mezera mezi písmeny je 1/7, mezera mezi slovy 4/7 a mezera mezi řádky 8/7 výšky písmena. Současně platí, že nápis na bílé ploše je proveden v barvě černé a nápis na červené ploše je proveden v barvě bílé. Nápisy, které jsou součástí znaku jednotky požární ochrany, mohou byt provedeny v jiných barvách.

Karosérie zásahového požárního automobilu může být dále opatřena symbolem, obsahujícím telefonní sluchátko a telefonní číslo tísňového volání
. Velikost symbolů je nejvíce 250 x 250 mm.

Do barevného provedení patří i povrchová úprava vnitřních úložných prostor účelové nástavby. Ta musí být provedena v barvě světlého odstínu pro bezpečnější orientaci při zhoršených světelných podmínkách a při umělém osvětlení.