Jednotka sboru dobrovolných hasičů nově disponuje AED
Práce hasičů nespočívá pouze v hašení, jak napovídá název, ale zahrnuje celou řadu záchranných prací a činností. Jednou z nejdůležitějších činností hasičů je poskytování předlékařské první pomoci, na kterou jsme se v posledních letech zaměřili při odborné přípravě jednotky. V březnu letošního roku jsme do vybavení jednotky pořídili AED – automatizovaný externí defibrilátor – a po odborném zaškolení ze strany ZZS (zdravotnická záchranná služba) jsme byli zařazeni do programu Firstresponder. Pojem „Firstresponder“ označuje v našem případě složku integrovaného záchranného systému (IZS), tedy JSDH Velatice, která je schopna na žádost ZZS realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina ZZS. Včasné zahájení základní neodkladné resuscitace a její správné provádění může mít rozhodující vliv na přežití srdeční zástavy, pokud možno bez trvalých následků.
V Jihomoravském kraji je ročně mimo nemocnici postiženo náhlou srdeční příhodou přibližně 700 lidí. Zhruba polovina z nich přímo v terénu zemře. Jen 5-15 procent pacientů má to štěstí, že se po srdeční příhodě vrací zpět do běžného života, a to díky poskytnutí včasné pomoci. S každou minutou prodlevy se zahájením resuscitace klesá naděje na záchranu člověka o 10 procent. Při včas zahájené a správně provedené resuscitaci pomocí AED, která vždy musí být zkombinovaná s masáží hrudníku, se naděje na přežití postiženého pohybuje mezi 70 a 80 procenty. Při náhlé srdeční zástavě často nastane takzvaná fibrilace komor. Právě v této fázi pomůže včasný elektrický výboj,který dá člověku defibrilátor.
Co je to AED
Automatizovaný externí defibrilátor je počítačově řízené zařízení určené pro laiky, které je schopno analyzovat křivku EKG a v případě potřeby vede laického zachránce hlasovými pokyny i pokyny na obrazovce k provedení resuscitace správným způsobem a v případě potřeby i k provedení bezpečné defibrilace.
Defibrilace je odborný postup, který je schopný zrušit významnou poruchu srdečního rytmu vedoucí k zástavě oběhu. Pokud se lidé s takovýmto postižením zdraví setkají, operátorka jim pomocí tísňové telefonní linky 155 poradí, kde najdou nejbližší externí defibrilátor v případě, že je k dispozici, a jak s ním mají pracovat. Pokud je v dané oblasti dostupný defibrilátor u složek IZS, vyšle operátorka na místo kromě výjezdové skupiny ZZS i nejbližší jednotku s AED. V praxi tedy na místo události přijíždí obratem například hasiči nebo policisté, kteří pomohou s resuscitací postiženého za pomoci AED do doby příjezdu týmu ZZS. To může být i případ naší jednotky.
Přeji Vám za celou JSDH Velatice pevné zdraví a abyste naši pomoc nikdy nepotřebovali.
                                                                                                          Velitel JSDH Velatice Martin Sedlák