-

Ochrana obyvatelstva před povodněmi


Doporučení Odboru ochrany obyvatelstva Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR k ochraně obyvatelstva při povodních.

V souvislosti s možným vznikem povodní na území České republiky doporučuje MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR občanům, kteří pobývají v blízkosti vodních toků, využít následující informace.

1.     Stupně povodňové aktivity a povodňové orgány

2.      

1.     Stav bdělosti - nastává při nebezpečí povodně

2.     Stav pohotovosti - je vyhlašován přerůstá-li nebezpečí povodně v povodeň

3.     Stav ohrožení - je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zaplaveném území

II. a III. stupeň vyhlašují na svém územním obvodu povodňové orgány, kterými jsou:

o    povodňové komise obcí

o    povodňové komise obcí s rozšířenou působností

o    povodňové komise krajů

o    Ústřední povodňová komise

V případě vyhlášení krizového stavu tj. stav nebezpečí nebo stav nouze stávají se povodňové komise součástí krizového štábu a úkoly komisí přecházejí na příslušné krizové štáby.

3.     Varování a informování obyvatelstva

4.    
O hrozbě nebo vzniku povodně může být obyvatelstvo informováno z různých zdrojů:

0.     sirénami - kolísavým tónem po dobu 140 sekund doplněný u elektronických sirén tísňovou informací

1.     sdělovacími prostředky

2.      

§  vysílání Českého rozhlasu a České televize

§  regionální vysílání rozhlasových stanic, televize nebo kabelové televize

3.     dalšími prostředky

4.      

§  místní a závodní rozhlas

§  pojízdné rozhlasové vozy a megafony

§  policie a hasiči

 

5.     Činnost obyvatelstva

6.      

0.     při vyhlášení stavu pohotovosti:

1.      

§  zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků

§  řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů

§  aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů

§  informovat se o způsobu a místě evakuace

§  připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.

§  při vyhlášení stavu ohrožení:

§   

§  připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo

§  přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater

§  připravit vyvedení hospodářských zvířat

§  připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci

§  odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál

§  při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod vody a plynu

 

7.     Evakuační zavazadlo

8.    
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné značit jménem a adresou. Doporučený obsah evakuačního zavazadla:

o    základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda - vše na dva až tři dny

o    předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor

o    léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby

o    osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti

o    náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka

o    přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž

 

9.     Při povodni

10.   

o    dodržovat pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů

o    je-li dostatek času přesunout se na místo, které nebude zatopené vodou

o    nevstupovat do míst, která jsou zatopená