-

Činnost obyvatel po varovném signálu


Jedním z prvořadých opatření ke snížení následků mimořádných událostí, je včas varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím.

Pro zbezpeční varování byl na celém území státu zaveden jediný varovný signál "Všeobecná výstraha" Vyhlašuje se kolísavým tonem po dobu 140 vteřin v případech, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku vzniku mimořádných událostí.

Co dělat, když uslyšíte varovný signál? 

Když uslyšíte kolísavý tón sirény neprodleně se ukryjte kdekoliv to bude možné (tato zásada neplatí, když se zjevně jedná o povodeň). Nehledejte betonové úkryty ani sklepy pod úrovní terénu. V prvním okamžiku plně postačí k účinné ochraně zděná budova, kterou lze uzavřít. Požádejte o poskytnutí ochrany a o pomoc v objektech a budovách, ať jste kdekoliv na nákupech, na procházce, v zaměstnání, při jednání na úřadech, ve škole, atd. Zvuk sirény nepřikazuje okamžitě se vrátit domů, ale přikazuje neprodleně se ukrýt co nejblíže místa, kde se nacházíte. Provedením tohoto opatření si dost možná zachráníte své zdraví a život.

Děti, které jsou přítomny ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů nebo se snažit je ze školy vyzvednout. Škola se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu postará a sdělí jim, co mají dělat dál. Pokud cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.

Co tedy znamená rada "Neprodleně se ukryjte"? 

Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kanceláře, obchody, veřejné budovy i soukromé domy. Když lidé požádají o pomoc u vašich dveří, dejte jim příležitost se ukrýt. Pokud uvidíte, že někteří zvuk sirény asi nezaslechli, varujte je, sdělte jim, že hrozí nebezpečí a poskytněte jim případnou pomoc.

Uslyšíte-li zvuk sirény, nikam netelefonujte. Váš pokus o získání telefonických informací jenom zatíží telefonní síť. Je to zbytečné!

Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat zrovna únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin nebo jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve kterém se nacházíte. Informace o tom co se stalo a jak se zachovat, se dozvíme ze zpráv a informací z regionálního vysílání rozhlasu a televize, ale i z obecního rozhlasu. Tam kde jsou již nainstalovány elektronické sirény, budou tyto vysílat po varovném signálu i krátkou slovní informaci o vzniklé situaci.

Další podrobností o průběhu mimořádné události a postupu záchranných prací uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských vstupech regionálních rozhlasových stanic a televize. 

Shrnuto a podtrženo

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál „všeobecná výstraha“, znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.

Zůstat doma, podle možností se domů vrátit, popřípadě vstoupit do nejbližší budovy.

Zapnout rozhlas, naladit níže uvedené rozhlasové stanice, nebo sledovat hlášení rozhlasových vozů.

 

  • Český rozhlas Brno 93,1 nebo 106,5 MHz

Uzavřít a utěsnit okna, dveře, větráky a podobně, vypnout klimatizaci.

Telefonovat pouze v nezbytném případě, nezatěžovat telefonní linky.

Výše uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně.