-

Sbor dobrovolných hasičů Velatice

Informace o sboru

  Sbor dobrovolných hasičů ve Velaticích byl založen v roce 1908 na popud tehdejšího starosty Josefa Daňka. V současné době má náš sbor 56 členů z toho 12 dětí. Členové SDH se scházejí jednou ročně na výroční valné hromadě sboru, každou středu se pak scházejí ti nejaktivnější členové v hasičské zbrojnici, za účelem údržby techniky, plánování činnosti sboru, nebo třeba trénování na závody. Jednou měsíčně se naši vyslanci zůčastňují pravidelné schůze Pozořického okrsku, jehož jsme součástí. Sbor dobrovolných hasičů sídlí ve zbrojnici, která je součástí budovy obecního úřadu. Postavena byla v roce 1993 jako náhrada za starou zbrojnici za kapličkou a byla slavnostně otevřena v roce 1994.

Zásahová jednotka SDH (JSDHO) je zařazena v plošném pokrytí JPO V. a má 13 členů. V jednotce je velitel, 2 velitelé družstev, 4 strojníci a 7 hasičů. Jednotka zasahuje v obci i blízkém okolí, vyjímkou nebyla v minulosti pomoc nejvíce zasaženým obcím při povodních. Ve výbavě jednotky je DA 12 – Avia Furgon, PPS 12, motorová pila Jonsered, přenosné vysílačky Motorola. Jako osobní výstroj používáme zásahové kabáty Zahas, obuv s membránou Gore-Tex a přilby Gallet. Průměrná doba výjezdu naší jednotky od vyhlášení poplachu je 5 – 10 minut.

Soutěžní družstva mužů a žen, se pravidelně zůčastňují všech soutěží konaných na území okrsku Pozořice, ale i mimo něj, ať už se jedná o netradiční soutěže jako simulace zásahu, nebo soutěže v  požárním sportu. Družstvo mužů se v posledních 4. ročnících celoroční Okrskové soutěže vždy umístilo na 1. Místě. Družstvo žen se téměř pravidelně umisťuje na stupních vítězů.

Sbor mimo jiné pomáhá zajišťovat kulturní vyžití v obci. Jednou ročně organizuje hasičský ples, tradiční ostatky, dětský den, hody, soutěž O putovní pohár starosty hasičů. V roce 2011 jsme se spolupodíleli na pořádání Štěpánského šipkového turnaje, v minulosti jsme několikrát uspořádali hasičskou zabíjačku, hody, Kateřinskou zábavu či letní noci. Dvakrát ročně organizujeme sběr železného šrotu.

 

Současný výbor SDH Velatice

 

Jméno a příjmení

 

Funkce

 

Označení

 

 Košina Petr

 

Starosta

 

Urbánek Květoslav

 

Náměstek starosty a velitel

 

Putna Lukáš

 

Zástupce velitele

 

Pejřil Pavel

 Hospodář

 

Košinová Jaroslava

 

Jednatel

 

 

 

 

 

Pejřilová Markéta

 

Referentka žen

 

Kronikář

 

Pejřil Michal

 

Referent MTZ

Strojník

Sedlák Martin

Vedoucí mládeže

Hlučka Pavel

 

Člen výboru

 

Poláček Jiří

 

Člen výboru

 

Novotný Petr st.

 

Předseda KRR

 

Kellner Miroslav

 

Člen KRR - revizor

 

Novotný Vladimír st.

 

Člen KRR

 

 

 

SDH Velatice při oslavách 100.let v roce 2008
TOPlist